Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

Användarvillkor

Genom att använda vår webbplats, antingen som gäst eller som registrerad användare, godkänner du våra användarvillkor och samtycker till att följa dem.

Denna webbplats ägs av Natur och Kultur och drivs av StjärnDistribution AB, org-nr 556612-7444. Du kan läsa mer om oss på sidan Om Karlavägen 31 och du hittar våra kontaktuppgifter under Om oss.

Upphovsrätt

Denna webbplats och all text, bilder och annat material på denna webbplats ägs av oss. Du får gärna sprida länkar till vår webbplats, förutsatt att det inte görs för att skada vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av koppling, godkännande eller rekommendation från vår sida där ingen sådan finns.

Du får skriva ut och ladda ner utdrag av materialet på webbplatsen för personligt bruk, dock ej för kommersiella ändamål. Du får inte på något sätt ändra, reproducera eller distribuera något material du har skrivit ut eller laddat ner utan vårt samtycke. Kontakta oss och referera till oss vid personlig användning av material från vår webbplats.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att alla villkor, garantier och andra bestämmelser på hemsidan för användande av webbplatsen är aktuella och gällande.

Vi åtar oss att behandla den information som du delger oss  i enlighet med vår sekretesspolicy.

Ditt ansvar

När du registrerar dig som kund hos oss åtar du dig att se till att information som du lämnar är komplett och korrekt. Du åtar dig att omedelbart underrätta oss vid eventuella ändringar, antingen via vår webbplats eller till vår kundtjänst på 0290-76 76 76 eller order@sdist.se. Den information om dig själv som du lämnar till oss kommer endast att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

Du åtar dig att behandla användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation som konfidentiell. Du får inte åsamka skada på vår webbplats. Vi har rätt att när som helst inaktivera ditt användarnamn eller ditt lösenord, oavsett om det är valt av dig eller tilldelat av oss, om du enligt vår mening har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.