Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Att googla humanism

När jag frågar min dotter vilken hennes favoritfärg är svarar hon bestämt ”orange, lila och gul”. I senaste partiledardebatten kom en uppmaning att ”googla humanism” – en angelägen uppmaning, utan tvivel, men jag är rädd att man genom att googla får svar i stil med min dotters. Allt och inget kan nämligen vara humanism, vilket några hastiga klick kan avslöja.

Bättre är nog att vända sig till någon som ägnat ett yrkesliv åt att fundera på saken. Till exempel den finske filosofen Georg Henrik von Wright som i Humanismen som livshållning definierar ordet som ”en grund för ställningstaganden i saker som gäller rättvisa och människors väl – också utanför den trånga krets där vi agerar som enskilda individer”. För honom är en humanist en som ”vill göra rent hus med vidskepelse och demaskera de dunkla syften som förs fram i upphöjda idéers namn”; en som vill söka sanning och hyllar frihet; en som tror på individens möjlighet att utvecklas och ser bildning som det främsta medlet för det; en som utmärks av vidsynthet, objektivitet och rättrådighet och känner en ”hemortsrätt i en hela mänskligheten omspännande gemenskap”.

När Gandhi tillfrågades vad han tyckte om västerländsk demokrati svarade han: ”Det låter som en god idé” – på samma sätt kan man, utifrån von Wrights definition, säga att också humanism helt klart låter som en god idé.

Kuriosa: von Wrights kriterier återfinns, ibland nästan ordagranna, redan bland humanismens pionjärer på 1300-talet – kanske är det inte för inte som humanismens fader Francesco Petrarca också kallats den första moderna människan. När humanismen stod på sin höjd under renässansen – då lärare, domare, politiker, sekreterare, diplomater och mecenater alla månade om att kallas humanister – vågade en tänkare rent av påstå att de humanistiska ämnena ”kallas så för att det är de allena som kan dana den fulländade människan”. Denna 600-åriga svulstighet måste man nog scrolla ganska långt ned i Goggle-listan för att stöta på.

Skriv en kommentar