Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Biografier lär oss inte historia

Filosofen R.W. Emerson skrev många kloka saker, men han vaknade inte på topp den dag han skrev ”det finns ingen historia, bara biografi”. Jag förstår hur han menade, men låt oss hårdra det. Man behöver inte vara renlärig marxist för att mot detta hävda att det visst finns en ekonomisk, social och politisk historia (och som nog kan skildras helt utan biografiska inslag, om man vill), och känner man inte till de breda linjerna i den utvecklingen kan det vara riktigt svårt att förstå en historisk individs levnad.

Lek med tanken att inga historieverk fanns, utan bara biografier. Hur många du än läst tror jag inte att dina historiekunskaper bleve så imponerande. Du skulle stå med en mängd pusselbitar utan att riktigt förstå hur de passade i varandra och vad motivet var. Historiska och biografiska verk gör olika saker, de kompletterar varandra. Jag säger inte att den ena genren är bättre än den andra. Men tro inte att du vet så mycket om upplysningen för att du läst en biografi över Voltaire. Även om den säger en del om upplysningen är det bara bakgrundsfakta, utvalda för att läsaren bättre ska förstå Voltaire. Tvärtom säger en bok om upplysningen inte mer om Voltaires liv än vad som är nödvändigt för att förstå upplysningens utveckling.

Hälften av mina fyra höstböcker är biografier: en om Carl von Linné – Mannen som ordnade världen – och en om Wu Zetian – Himlens dotter. Varför är biografier så populära? Det är väl ganska naturligt att en människas öde talar till oss på ett direktare sätt än ett abstrakt fenomen. Vad skulle du välja: en bok om Kina under Tang-dynastin eller en biografi över dess kontroversiella kejsarinna Wu Zetian? De allra flesta skulle nog rent instinktivt välja den senare. Må så vara, så länge man vet vad valet innebär rent kunskapsmässigt. Biografier lär inte historia i första hand, lika lite som historieverk lär oss levnadsöden. Men i den bästa av världar leder förstås intresset för den ena genren vidare den andra.

Skriv en kommentar