Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Historiekrönikan

Vad ska vi kalla 1600-talet?

Det sena 1600-talet har fått många namn – stormaktstid, knektänkornas tid, en militärdiktatur och ett åldringsvälde (gerontokrati). Inga av namnen passar in på byn Hälsta. Här finns ingen nyrik adel, inga utarmade kvinnor som förlorat sina manliga familjemedlemmar i krigen, ingen enväldig furste som inkräktar på rättvisans gång, inga allvisa åldringar som bestämmer. Med anledning av nyutkomna historieboken Horet i Hälsta funderar historieförläggare Bergman över epokindelande tankemodeller.

Det finns en motsats till humanism

Har humanism en motsats? Vilken, i så fall? Eller har humanismen gjort ett sådant segertåg över världen att alla är mer eller mindre humanister och att ingen motsats finns? Historieförläggare Anders Bergman följer upp tidigare resonemang. 

700 års hopplösa försök till reglering

Med anledning av den nyutkomna boken Från krog till krog reflekterar historieförläggare Anders Bergman över att svenskt uteätande till syvene och sist har handlat om 700 år av hopplösa försök till reglering. 

Ljudarkeologi – en ny vetenskap?

Precis lika befängt som den romerska kejsaren hade tyckt att det skulle vara att gräva i marken tycker väl dagens forskare det vore att leta efter ljud. Men i dag är det inte befängt att gräva i marken längre. Och i framtiden är det kanske inte märkligt att leta efter historiska ljud. Vinstutsikterna är stora: med en sådan uppfinning skulle vi behöva skriva om allt vi hittills kallat historisk kunskap. Historieförläggare Bergman funderar över om ljudarkeologi skulle kunna bli en ny vetenskap. 

Hur gamla kan träd bli?

Historieförläggare Bergman funderar över vad Stockholms äldsta träd, Birger Jarls ek (ålder: 800 år), månne kan ha att berätta om stadens alla förändringar, invånare - kort och gott, vår huvudstads historia. 

Tid. En sommarbetraktelse

I sommar är det 49 år sedan Woodstockfestivalen ägde rum. Herregud, snart 50 år! Det är omöjligt för mig att förstå– ungefär sådär låter och funkar ju musik och festivaler och ungdomar fortfarande, för mig är det som i går. Avståndet från mig till Woodstock är samma avstånd som från Woodstock till Versaillesfreden. Men jag tror inte att någon på Woodstock sade om första världskriget som jag säger om Woodstock – att det kändes som i går. Oceaner av händelser inträffade däremellan. Historieförläggare Bergman betraktar tidens gång. 

Att googla humanism

I senaste partiledardebatten kom en uppmaning att ”googla humanism” – en angelägen uppmaning, utan tvivel. Men historieförläggare Bergman är rädd att man genom att googla får svar i stil med sin dotters, som bestämt svarar ”orange, lila och gul” på frågan om favoritfärg. Allt och inget kan nämligen vara humanism, vilket några hastiga klick kan avslöja.

Den bästa skandinaviska sakprosan sedan år 2000

Vad kommer vi att läsa för sakprosa i framtiden? Historieförläggare Bergmans gissning är att globalhistoria och makrohistoria bli allt mer betydelsefulla – verk där man i några korta, kärnfulla stycken får breda synteser till livs. Klimat, rörlighet, nätverk, sammanhang blir nyckelorden där. 

Tänk på detta när du presenterar dig nästa gång

Historieförläggare Anders Bergman begrunnar kommentarerna han får när han berättar vad han arbetar med, och menar att historia inte handlar om något man antingen vill eller inte vill pyssla med – det är snarare något vi alla förhåller oss till varje dag. Eller som han skriver: "Det förflutna tynger alla våra axlar."