Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner
RSS

Historiekrönikan

Kan ekonomer lära av historien?

Finanskrascher och bubblor är åter i ropet. Har vi lärt oss något sedan sist? Nja. Det samtida ekonomiska tänkandet tenderar i mångt och mycket begränsas till det nationella intresset, menar författaren Lars Magnusson, aktuell med boken Finanskrascher – från kapitalismens födelse till Lehman Brothers

”Hathurwulfr, kom in och ät!”

Listan över de mest populära förnamnen har nyligen publicerats. De flesta ser jag varje dag på min dotters förskola, som man kunde ta för ett ålderdomshem om det inte vore för bilderna: det är helt uppenbart att man gärna döper sina barn till vad far- och morföräldrarnas generation hetat.

Att se vägvalen en av historiens viktigaste lärdomar

Med facit i hand är det lätt att döma och glömma bort att de involverade själva inte åtnjöt fördelen av att analysera läget på avstånd. Att i efterhand förstå vilka vägval som stod till buds och varför en viss väg valdes är därför en av historiens viktigaste lärdomar.