Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Det finns en motsats till humanism

I början av sommaren, sedan Löfven uppmanade Åkesson att ”googla humanism”, skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet samt på denna blogg om historien bakom ordet humanism. Jag vill tacka alla som skrivit till mig med den ena tänkvärda synpunkten efter den andra! Särskilt fastnade jag för en viss synpunkt: Har humanism en motsats? Vilken, i så fall? Eller har humanismen gjort ett sådant segertåg över världen att alla är mer eller mindre humanister och att ingen motsats finns?

Vi går tillbaka till den definition av ordet som jag tidigare åberopade – den av von Wright. Hans humanism utmärks av vidsynthet, objektivitet, bildningstro, rättvisepatos, frihetstörst, demaskering av klyschor och dunkla syften, men framför allt en känsla av att tillhöra något större, bortom den egna trånga kretsen, en hemortsrätt i en global gemenskap.

Vad händer om vi vänder upp och ned på dessa ord? Själv får jag det till oreflekterad radikalnationalism. Humanismen har i så fall en motsats, men inte bara det: det verkar som om allt fler ansluter till denna motsats. ”O-humanistiska” tankegångar finns representerade i flera länders riksdagar, om resonemanget stämmer.

Nu är väl det här inte omständigheter som är unika för vår egen tid. Tvärtom har jag utgivit och kommer att utge en rad historieböcker som visar förflutna sådana. Senast i raden kom Svante Nordins Hitlers München, om ett halvår utges Klas-Göran Karlssons Det moderna trettioåriga kriget och längre fram Kim Salomons De intellektuellas historia. Den som vill jämföra, lära, skrämmas eller tröstas av historien har förvisso mycket att läsa.

Skriv en kommentar