Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

En Peter Englund-serie tar slut, en ny tar vid

Renässansens författare brukade livet ut putsa på sina gamla verk. De åberopade gärna Syraks ord: ”När människan når målet står hon vid början.”

Peter Englunds första världskrig inleddes 2008 med utgivningen av Stridens skönhet och sorg. Det tar snart slut, tio år senare, den 11 november 2018, då den utökade fembandsutgåvan fullbordas – lagom till hundraårsminnet av vapenstilleståndet (vi skickar femte delen till tryck i veckan). Därmed blev hans världskrig mer än dubbelt så långt som det ursprungliga och har säkert utspelat sig i de flesta länder som deltog i kriget – boken har nämligen spritt sig över världen, liksom kriget det skildrar.

Men när man nått målet står man vid början, helt visst. Samtidigt som Englund nu avslutar första världskrigets fem band går han ännu längre tillbaka i sin utgivning. Faktiskt ända till dess explosionsartade början för prick trettio år sedan – med Poltava. Boken är den första att utkomma av Englunds backlist (som det heter på fackspråk), i danskt band och med nyskrivna för- och efterord, nyritade kartor och smärre revideringar. Tanken är att varje sommar utge en liknande volym ur hans digra verkslista. Vilken ska bli näst på tur? Kom gärna med önskemål!

Och för att förekomma frågan: Nej då, Englund är inte enbart upptagen med sin backlist. Han skriver på något nytt också.

Skriv en kommentar