Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Epoker eller kontinuitet?

Här sitter jag med fyra idéhistoriska verk. De behandlar var sin epok i europeisk historia 1300–1850, och alla påstår att just deras är den särskilt viktiga, helst placerad mellan två perioder av nedgång.

Först har vi C.G. Nauerts bok Humanism and the Culture of Europe, som inleds med att hävda att renässansen ”contributed in important ways to the subsequent development of Western society and civilization”. Ur medeltidens dis steg en ny historiesyn fram, men denna värld gick under i religionskrig. Jojo.

Efter det tar A.C. Graylings bok The Age of Genius vid. Hans 1600-tal, står det på första sidan, är ”a very special period in human history. It is in fact THE epoch in the history of the human mind.” Här gör sig Europa av med renässansens vilseledande auktoriteter och blir vetenskapligt. Så pass.

Sedan kommer Anthony Pagdens The Enlightenment, som inleds med påståendet att epoken ”has had a far greater and more lasting impact on the formation of the modern world than any [other]”. Äldre tider var inte toleranta – på 1700-talet når vi äntligen kritikens och liberalismens tidevarv, men som dödades av romantikens flum. Ser man på.

Slutligen då Gerhard Schulz bok Romantik, som avlutas med att inskärpa hur äntligen ”den moderna subjektiviteten, förverkligandet av det egna jaget, träder fram” i början av 1800-talet. Nu blev människan sant fri och modern! Det var geniernas, revolutionärernas, ungdomarnas, känslornas tid – tills industrisamhället dödade allt. Minsann.

Där har vi summan – vem har mest rätt, vilken var ”THE epoch”? Frågan kan nog inte besvaras på annat sätt än såhär: idéhistorien har ständigt tagit nya riktningar, varje steg beroende av det förra, och det är mer på sin plats att tala om ett kontinuum än att jämföra monolitiska epoker. Det är de stora, ofta oväntade och häpnadsväckande, vägarna – från auktoritet till kritik, från religion till vetenskap, från tillbakablickande till framåtblickande – som är det riktigt intressanta att studera.

Skriv en kommentar