Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Finns det humor på Mars?

Inför tvåårsresan till planeten Mars söker NASA efter en astronaut med humor. Detta för att ”en grupp fungerar alltid bäst när någon kan agera klassens clown”. Det vore intressant att få läsa ansökningarna till det jobbet. Även de mest självkritiska kan säga mycket till sin egen nackdel, men få vill nog erkänna inför andra eller sig själva att de är tråkiga (bortsett från min fru; hon brukar säga att hon ärvt sin mormors humor, och på följdfrågan vilken humor hon hade är svaret ”ingen alls”, vilket dock är humoristiskt).

Vad är humor? Jag har själv bidragit till sophögen av (kvasi-)akademiska artiklar härom, är jag rädd. Jag har mest trott på den så kallade inkongruensteorin. Immanuel Kant menade att ett skratt är ”en förväntan som upplöses i ett intet”, men det avskrev jag efter att ha skrapat en trisslott och inte vann något. Jag började nämligen inte alls skratta. Så trodde jag ett tag att vi skrattar åt en onödig dimension av en annars rationell konstruktion, men så slog det mig att blindtarmen inte är så kul.

Det går sannolikt inte att vetenskapligt ta fram ett universellt humorkoncept. Mycket bättre än att forska om humorns väsen är att forska om komikers praktik. Det blir mer empiriskt. Frågan blir då hur de gjort som bevisligen fått många att skratta. Och där finns resultat att hämta. Därför har det varit en glädje att läsa och anta historikern Peter K. Anderssons Komikerns historia som kommer nästa år. En tes som Peter driver är att de som får oss att skratta ofta stått utanför gruppen och samhället, vilket nog många vet som någon gång pådyvlats epitetet klassens clown. Nu är det just dessa som NASA efterlyser, så man kan ju undra hur det ska gå.

Behöver en bok om komiker vara rolig? Många förväntar sig nog det. Att vara tråkig är inte en dödssynd bara hos en människa utan också hos en bok, och en sådan vill en förläggare förstås aldrig anta. Men som ni förstår av Peters tes är hans bok om sex hundra års komiker, om något, tragisk.

Skriv en kommentar