Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Författare som recenserar recensenter

Jag bjöd ett gäng författare på middag häromsistens, och under kvällen kom samtalet in på bokrecensioner – och därvid stannade det också. Vi turades om att dela med oss av erfarenheter av bra och dåliga mottaganden, vi diskuterade vem som egentligen bäst bör recensera en fackbok, liksom vilken betydelse en recension numera har för författare, förlag och läsare.

”There is enough material here for an entire conference” anmärkte psykiatern om hotellet Fawlty Towers i ett avsnitt av serien med samma namn, och något liknande kan sägas om dessa intressanta frågor. Det var mycket värdefullt att få höra författarnas perspektiv, vilket sällan framkommer i offentligheten eftersom en recension är en envägskommunikation. Nu bestod ju mina gäster bara av historiker, som skrivit fackböcker, och säkerligen hade samtalet blivit annorlunda om de varit till exempel skönlitterära författare. Likafullt: att lyfta frågan om den goda recensionen vore av stort intresse. Något att fundera på för framtiden. Författare som recenserar recensenter – vore inte det ett intressant seminarium för till exempel bokmässan.

Skriv en kommentar