Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Historia – en övning i att tänka bort

Historiker må tala om en tröggående utveckling eller ständiga tvära kast – allt beroende på vad man vill se, och hur – men ingen kan nog komma ifrån faktumet att vill man titta bakåt och förstå de personer som befolkat det förflutna är det mycket i vår vardag som vi måste tänka bort.

Vi kan börja med att utesluta smartphones, internet, datorer, kvinnor på offentliga toppositioner, storstäder med invånare från världens alla hörn. Går vi något längre tillbaka får vi ta bort studiemedel som öppnade universiteten för alla, yttrandefrihet, den sexuella frigörelsen, religionsfrihet, nästan alla maträtter och råvaror (samt de livsmedelsbutiker som säljer dem mellan 7 och 23 varje dag), sjukförsäkring, tv, våra flesta klädesplagg, flygplan, plast, rinnande kall- och varmvatten, köks- och hushållsapparater. Under första hälften av 1900-talet kom radio, telefon, bilar, bussar, cyklar, allmän och lika rösträtt, tryckfrihet, folkpension, idrottsrörelsen, kvinnorörelsen, lagstadgad semester, rostfritt stål, armbandsur; dessförinnan elektricitet, industrier, skolplikt, tåg, storstäder, stoppade möbler, fritid, demokrati …

Som synes: vi behöver inte gå mer än sådär 150–200 år tillbaka i tiden för att tvingas tänka bort praktiskt taget allt i vår vardag. För mig framstår det som totalt olika sorters tillvaro före och efter. Och då talar vi bara Sverige. Förstå då hur svårt det är att förstå – och jag menar då verkligen förstå – äldre tider. Historia är sannerligen en övning i att tänka bort. Ha det i åtanke när ni nästa gång bläddrar i ”exotiska” böcker som Antiken, Arvet och arvtagarna eller Vikingaliv!

Utifrån detta perspektiv skulle nog många hålla med fornforskaren Oscar Montelius om att den som studerar historia ofrånkomligen blir optimist och liberal; optimist eftersom man inser att det inte varit bättre förr, liberal eftersom man får ett hum om och en respekt för de oändligt olika sätt att tänka och leva som passerat genom historien.

Skriv en kommentar