Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Hur gamla kan träd bli?

Hur gamla kan träd bli?

En sommardag gick jag för att visa min respekt för Stockholms äldsta träd. Det kallas Birger Jarls ek eftersom det är 800 år – alltså lika gammalt som staden själv, därmed döpt efter stadens grundare. Trädet är inte vackert placerat alldeles intill Essingeleden, men när denna motorväg planerades fick den ändå finna sig i att göra en sväng för att inte störa den gamla eken mer än nödvändigt.

Om träd kunde tala – vad skulle den eken inte kunna berätta? Tänk alla stadens förvandlingar och invånare som den sett.

Eken är i och för sig bara på blöjstadiet om man jämför med de äldsta träden i världen. Högt uppe i de kaliforniska bergen växer ett antal methusalemtallar (Pinus longaeva) som inte bara är världens äldsta träd utan världens äldsta levande organismer över huvud taget. Det äldsta av dem är häpnadsväckande 5 073 år gammalt.

Dessa träd är alltså lika gamla som mänsklig civilisation själv; de fanns på plats när jordbruk och byar fortfarande var spännande nyheter på vissa håll, de fanns på plats när sumererna i Mesopotamien experimenterade med konstbevattning, stadsbebyggelse, skrivkonst, tegel, brons, schack och plogar. Den plats där Birger Jarls ek skulle stå låg fortfarande under vatten då.

Leta gärna fram en bild på nätet på ett methusalemträd – de är vid det här laget ganska anskrämliga skapelser. Undergångsprofeter skulle väl säga att mänsklig civilisation av i dag inte ser så mycket sundare ut.

En dag ska jag vallfärda även till dessa gamla träd.

Skriv en kommentar