Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Homo-inte-alltid-så-sapiens

”Vår art, Homo sapiens, den vetande människan, erövrade världen.” I hur många böcker har vi inte läst det? Men stämmer det? Säg den utsaga som inte kan ifrågasättas av kunniga forskare! Det bästa med mitt jobb är utan tvekan att få lära av författarna, och nu efter möten med två bokaktuella sådana har jag fått omvärdera påståendet ovan.

När Linné myntade Homo sapiens var namnet nämligen villkorat. Ordet sapiens avsåg han skulle betyda vis – inte kunnig eller vetande – och en människa menade han var vis enbart om hon förstått det särskilda ansvar hon hade visavi världen och sina medmänniskor. Detta enligt Linnékännaren Gunnar Broberg, som nästa år utkommer med den första svenska Linnébiografin på ett sekel, Mannen som ordnade världen.

Dessutom parade sig ju människorna som utvandrade från Afrika med neandertalare, som ny forskning visat. Finns det kvar några riktiga Homo sapiens bör de alltså finnas i Afrika söder om Sahara. Detta påpekar lingvisten Sverker Johansson som nästa år utkommer med en bred studie om hur människan började tala, kallad Språkets ursprung.

Alltså: det finns goda skäl till att fundera över ifall de som (lär ha) erövrat världen är så värst sapiens. (Säkrare är väl att formulera det såsom Jeanette Varberg gjort i titeln till sin nya bok: Människan har alltid vandrat.)

Skriv en kommentar