Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

Två röster om John Williams författarskap

Han tillhör de senaste årens verkliga litterära sensationer, inte minst genom det postuma genombrottet internationellt med Stoner. Men vem var John Williams?