Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Kan ekonomer lära av historien?

I dagarna utkommer boken Finanskrascher – från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Det råkar för övrigt bli tio år sedan nämnda Lehman Brothers kraschade. Även om det är ett namn vi fortfarande minns (alltför väl) har vi tenderat att glömma att just deras kollaps bara var droppen som fick bägaren att rinna över. Som boken visar var vägen dit kantad av varningssignaler.

Och nu talas det på nytt om bubblor och krascher. Har vi lärt oss något sedan sist? Nja. Bokens författare Lars Magnusson påpekar att trots att man sedan länge insett att i en global ekonomi blir krascher globala, och att en global ekonomi varit realitet ganska länge, så tenderar det samtida ekonomiska tänkandet i mångt och mycket begränsas till det nationella intresset.

Det är svårt att profetera, särskilt om framtiden. Och uppenbarligen allra särskilt om den finansiella framtiden. Det framgår av det intressanta faktum att två personer som förekommer i boken – Gunnar Myrdal och Friedrich Hayek – fick Nobelpriset i ekonomi samtidigt, och för två diametralt motsatta svar på samma fråga. Frågan var hur ett land tar sig ur fattigdom; Hayeks svar var fri marknad, Myrdals var statlig styrning.

Skriv en kommentar