Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

Vi är verkligen ledsna, men den här produkten är helt slut.

Känslornas idéhistoria

av Kristiina Savin

Pionjärverk om hur man har resonerat kring känslor genom historien, från antiken till idag.

Det sägs ibland att känslor inte har någon historia. En sorg är en sorg är en sorg – den har alltid varit densamma. Kanske är det så, men vad som däremot står klart är att känslor har en idéhistoria – och en mycket intressant sådan.

I pionjärverket Känslornas idéhistoria beskriver Kristiina Savin 16 känslor i motsatspar, med början i den ur-Europeiska känslan vrede, som Illiaden inleds med. Med exempel ur teologi, politik, retorik, idéhistoria, filosofi, mentalitetshistoria och genushistoria presenterar Kristiina Savin hur man har resonerat kring känslor som vrede/blidhet, glädje/sorg, hopp/fruktan, kärlek/hat, för att ansluta med tämligen nya och moderna känslor som stress och ensamhet.

Under århundradenas lopp har filosofer och teologer, senare sociologer och nyligen neurologer, haft mycket att säga om vad känslor är, vad de gör med individer och grupper och hur de kan frammanas eller stillas – något som politik, religion, medicin och konst använt på sina, ibland oväntade, sätt.

Det här är ett boktips för dig som gillar Karin Johannissons Melankoliska rum och Brobergs Nattens historia, eller är intresserad av idéhistoria.

 

Kristiina Savin är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och knuten till Lunds universitet. Hennes forskning har framför allt berört tidig modern svensk och europeisk lärdomshistoria. För sin doktorsavhandling Fortunas klädnader från 2011 belönades hon med Cliopriset.

Läs mer

Produkttaggar
EXTRA INFORMATION OM BOKEN:
  • Mediatyp: Inbunden
  • ISBN: 9789127143487
  • Utgiven: 2021-03-01
Lagerstatus: Ännu ej utkommen. Förväntas skickas under v 9 2021