Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Kronologins försvinnande

Femtio år har gått sedan Kenneth Clarks klassiska tv-serie Civilisation. När nu BBC tagit fram en ny version för vår tid, Civilisations – pluralformen markerar mer globala anspråk – var förväntningarna höga. Så även mina. Men på åtminstone en punkt blev jag rejält besviken: det finns ingen kronologisk dimension i serien – och detta i tider då jag hör historielärare på alla nivåer klaga på sina studenters/elevers dåliga begrepp om just tidslinjer, om orsak och verkan. Vilken folkbildarpotential missades inte här.

Jag har inget emot tematiska dispositioner – Natur & Kulturs globalhistoria i tre band kommer att ha en sådan – men då måste tematiken vara tydlig och gärna inom sig tydligt kronologiskt upplagd. I Civilisations känns innehållet godtyckligt: ett avsnitt handlar om antik skulptur, ett om postkoloniala perspektiv, ett om färganvändning från Rembrandt till Matisse …

Där hände det här, där borta hände det där – geografins vinst blir kronologins förlust. Tittaren blir lämnad med en kavalkad av visserligen fina bilder och analyser av ofta okända konstverk men som aldrig får sina sammanhang. Förvirringen förstärks av att avsnitten fördelats på tre olika presentatörer som inte verkar ha talat ihop sig, inte enats om vad begreppet civilisation betyder eller ens om en röd tråd för serien.

Jag hade tänkt att ifall serien var bra och det blev en bok av den skulle jag säkra de svenska rättigheterna. Men serien var inte bra. Och det är talande att det inte tycks bli någon bok av den heller – i stället har två av presentatörerna redan givit ut separata bokversioner av sina respektive avsnitt.

Det finns mycket att invända om Clarks gamla serie, men den bestod av en person med en idé om vad civilisation är och som utvecklade denna idé i en kronologiskt upplagd serie. I det perspektivet kan nya Civilisations i bästa fall förstås som ett appendix till honom. Och jag undrar: är det här ännu ett symtom på vad som lite dramatiskt kunde kallas kronologins försvinnande?

Skriv en kommentar