Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Ljudarkeologi – en ny vetenskap?

Schopenhauer påpekade att varje idé först framstår som absurd, sedan som möjlig, slutligen som självklar. Kanske kommer det bli så en dag med den nya vetenskap jag härmed föreslår: ljudarkeologi.

Du har säkert hunnit besöka någon fornlämning eller lutat dig över någon gammal pryl i en museimonter i sommar. Detta kan vi göra tack vare den helt nya idén att gräva där vi står och analysera fynden. Arkeologi är en förbluffande ny vetenskap; ingen romersk kejsare kom på något sådant, hur stolt han än var över Roms historia.

Utifrån det har jag börjat undra om inte ljud som en gång klingat ligger och väntar på oss någonstans på samma sätt som arkeologernas skatter. Liksom det är teoretiskt möjligt att med hjälp av avancerade verktyg plocka fram ett par skelettbitar från vad man tror är Ciceros grav och hävda att det sannolikt är hans kvarlevor kunde man med liknande högteknologi snappa upp en mer eller mindre välbevarad ljudsnutt från Jupitertemplet och hävda att det med största sannolikhet är Cicero som håller sitt berömda tal mot Catilina. Eftersom han levde för så länge sedan kan man förutsätta att hans kvarlevor, om man nu lyckades finna dem, vore ganska dåligt bevarade. Likaså kan man tänka sig att det ljudspår som man skulle hitta med hans röst var av motsvarande kvalitet. Men ändå något. Enklare vore det att få höra med vilka roliga historier da Vinci fick Mona Lisa att le eller hur det lät när ”Herr van Beethoven improviserar på pianot” som bevarade konsertprogram berättar att han ibland gjorde.

Den viktigaste invändningen är förstås att termodynamikens lagar inte tillåter ljud att bevaras på detta sätt. Ja, såvitt vi vet i dag är det så – men en vetenskaplig sanning av i dag är nödvändigtvis inte en vetenskaplig sanning i morgon. Precis lika befängt som den romerska kejsaren hade tyckt att det skulle vara att gräva i marken tycker väl dagens forskare det vore att leta efter ljud. Men i dag är det inte befängt att gräva i marken längre. Och i framtiden är det kanske inte märkligt att leta efter historiska ljud. Vinstutsikterna är stora: med en sådan uppfinning skulle vi behöva skriva om allt vi hittills kallat historisk kunskap.

Skriv en kommentar