Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Mer än bara fakta behövs

Det talas mycket om fakta just nu. Ordet har fått en renässans och verkar allmänt hållas allt högre. Det är en sorglig påminnelse om de tider av fake news och post truth, av tyckande och påstående, som vi hamnat i. Samtidigt kan man undra om det räcker att kunna rabbla fakta – är det ett mål eller ett medel?

Natur & Kultur-författaren och -pristagaren Alf Ahlberg skulle ha haft en del att säga om det, om han levat. Han varnade för att vi inte enbart kan leva på att konstatera fakta – vi måste också kunna värdera. Det kan inte vetenskapen hjälpa oss med, för den har inget att göra med det värdefulla. Mot vetenskapen ska vi alltså ställa en livshållning, och för Ahlbergs del stavades den klokaste livshållningen humanism.

Vi må alltså ha blivit mer faktamedvetna, men nu gäller det att ta klivet fullt ut och lära oss att värdera. I det sammanhanget vill jag varmt rekommendera Yuval Hararis nya bok 21 tankar om det 21:a århundradet som övning. Han förutsätter att vi redan är utrustade med de fakta vi behöver om vår tid; han tar vid där fakta slutar – vad vi ska göra med alla fakta, vad har de att lära, vilken riktning pekar de ut, och är den önskvärd att ta? Och det är förstås det avgörande. Det viktiga med boken är att den påminner om att fakta bara är medlet; det är värderingen och handlingsvalet därefter som är målet.

Det finns ett underbart ögonblick i idéhistorien då naturvetaren Bernardo Fiorentino och humanisten Coluccio Salutati debatterar vems område som är mest värt. Det är på 1380-talet någon gång, tror jag. Salutati vinner debatten genom att torrt påpeka: ”Det spelar ingen roll hur exakt en vetenskap är eftersom allt till slut beror på hur van man är vid att värdera fakta. Även naturvetenskapen är underkastad mänskligt omdöme.” Ahlberg och Harari skulle hålla med.

Skriv en kommentar