Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Nu bygger vi Historiehyllan

Låt oss uttrycka det kaxigt: somliga historieverk är så bra att de alltid bör finnas i tryck. Sådana som fått allmänheten att intressera sig för historien, öppnat för nya tolkningar av det förflutna och inspirerat till nya metoder i historieforskningen.

Vi återutgav egentligen ett sådant verk redan i fjol: Peter Englunds Poltava. Men det är nu till våren vi på allvar lanserar serien Historiehyllan. Varje del har valts ut i samarbete med en framstående historiker som också skrivit ett nytt förord.

De två första titlarna är Montaillou av Emmanuel Le Roy Ladurie 1975 och nu försedd med ett förord av Annika Sandén, samt Tacitus Annales, nu utgiven med titeln Det kejserliga Rom och förord av Ida Östenberg. Till nästa år utkommer Gitta Serenys Albert Speer och sanningen, presenterad av Tobias Berglund, och Martin Guerres återkomst av Natalie Zemon Davies och presenterades av hennes vän Eva Österberg.

Vilka fler historieverk önskar du ska ingå i Historiehyllan? Mejla mig gärna dina förslag!

Skriv en kommentar