Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Riksarkivet klarar Bergman-testet

En litteraturvetare sade nyligen till mig: ”Historiker är så naivt positivistiska – de tror att sanningen finns i ett dokument i ett arkiv någonstans.” Det var menat som en fnysning, men när man betraktar det nu 400-åriga Riksarkivets enorma samlingar är man beredd att tro att de flesta sanningar om Sverige faktiskt finns där någonstans. Natur & Kulturs egen hyllning till vad som kan påträffas där är den kommande boken Horet i Hälsta, som baserar sig på ett autentiskt rättsfall från 1685 om sex, droger och jag höll på att säga rock-n-roll i Västmanland.

De flesta har bekantat sig med Riksarkivet i egenskap av släktforskare. Där kan man verkligen snacka om att sanningen finns där någonstans, och jag antar att man om några decennier bara behöver skriva in sitt personnummer och trycka på enter för att ett program ska kunna söka i alla miljarder dokument på nolltid och få fram denna sanning. (”The truth is in there” – kanske man kan föreslå det som Riksarkivets slogan?)

Men dokumenten ger ändå inte hela sanningen om våra gamla släktingar. Tvärtom tycker jag att de väcker fler frågor än de ger svar. Visst, vi kan få fram en vigselnotis, men varför, hur och med vem brukade man gifta sig på en given plats i en given tid? Ja, alla sådana följdfrågor, som ger kött åt de skelett som arkiven erbjuder, kommer Natur & Kultur att besvara i den kommande boken Sveriges historia för släktforskare, skriven av några historiker, tillika hängivna släktforskare.

När det gäller gamla institutioners vara eller inte vara – högaktuellt ämne just nu – brukar jag fråga mig: om institutionen aldrig funnits, och någon föreslog i dag att en sådan borde grundas, skulle den kännas behövlig? Om svaret är ja på Bergman-testet bör institutionen behållas, men om svaret är nej har den spelat ut sin roll och är kvar av oreflekterad vana. När det kommer till 400-åringen Riksarkivet är svaret ett otvetydigt ja: vi kommer alltid ha ett behov av en professionell samlare av all data vi lämnar efter oss.

Skriv en kommentar