Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Så enkelt historia kan skrivas – och skrivas om

För den historieintresserade utgör Beatles ett oupphörligt intressant studieobjekt. Under julledigheten har jag lyssnat på deras s.k. vita album som fyllt 50 och släppts i en nyutgåva. Och historien bakom albumet har samtidigt ändrat riktning totalt. Hör här ett lärorikt exempel om hur lättvindigt historia kan skrivas och skrivas om.

I början på 70-talet framkastade John Lennon i en intervju att albumet var resultatet av vrånga egon som arbetade parallellt i var sin studio och kallade in bandkollegerna då de behövdes för att kompa. Så drastiskt hade stämningen i bandet rasat då, var hans underförstådda tes. Och en tes blev den verkligen, upprepad in absurdum – även av de övriga beatlarna, som svor vid den bl.a. i dokumentären Anthology på 90-talet. Det vita albumet har alltid lyssnats på som en krönika över Beatles upplösning.

Fram till i fjol, då producenten bakom nyutgåvan menade att detta är fel, att studiomaterialet (som ej varit tillgängligt för forskare/allmänhet) visar att gruppens sammanhållning tvärtom var utmärkt. Att de hade flera studior i gång samtidigt berodde bara på tidsnöd. Vilket härmed blivit evangelium, upprepat i exakt varenda recension av nyutgåvan världen över – samt bestyrkt av de historierevisionistiska överlevande beatlarna!

Man kan tro att det är människans äldsta historia som underkastas de kraftigaste omskrivningarna – men så är det inte alltid. Även i dag levande vittnen till och aktörer i vissa avgörande skeenden kan vara otillförlitliga källor. Vilket Paul McCartney förresten själv påminner om, när han i en Anthology-intervju fick en fråga om något som han var personligen delaktig i, och svarade: ”Jag vet inte, jag antar att [Beatlesauktoriteten] Mark Lewisohn kan ge ett bättre svar.” En sannerligen begrundansvärd replik.

Skriv en kommentar