Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Stora överraskningar väntar bakom oss

I nyårstider ägnas sannolikt någon extra tanke åt framtiden än vanligt.

Är framtiden en 1900-talsuppfinning? Ja, hävdar Ian Mortimer, som i Centuries of Change framhåller den som en av det gångna seklet stora upptäckter. Nej, säger däremot Henrik Brissman som i den kommande boken Framtidens historia menar att känslan att höra hemma i dåtid, nutid och framtid är lika gammal som mänskligheten själv. Och framtiden har sannolikt öppnat för samma sorters hopp och fruktan större delen av tiden – däremot har metoderna för framtidssiandet förändrats åtskilliga gånger. Förr var teologi och filosofi redskapen. Sedan har vi sett sociologi och politiska ideologier, ekonomi och teknologi, för att nu ha anammat statistik och närmat oss livsstilsexperiment.

”Stora överraskningar väntar bakom oss” hävdade Geijer för sin del. Han menade att historieforskningen, liksom framtidsforskningen, ständigt upptäcker nya saker som får oss att tänka om. Det kan en historieförläggare gott ta som sitt motto. Naturligtvis vill man med varje historiebok också omtolka historien i viss mån. Det ska bli intressant att få se hur väl ni läsare tycker vi gått i land med det med böcker som Det moderna trettioåriga kriget, På spaning efter språkets ursprung, Sveriges moderna historia och Världens sedan 1989.

Må 2019 härmed inledas!

Skriv en kommentar