Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Sverige i krig

Någonstans i Aldous Huxleys essäer finns uppgiften att mellan 1496 f.Kr. och 1925 e.Kr. har totalt 268 år varit helt fredliga i världen.

Jag kom att tänka på den medan jag nyss bläddrade i Ulf Sundbergs kärnfulla Svenska krig 1521–1814. Jag räknade ut, utifrån den boken, att av åren i fråga har 155 varit fredliga och 293 krigshärjade. Av de 31 krigen som då utkämpades stod 1600-talet för 13, medan övriga var ganska jämt fördelade över seklen. Vad som förvånade mig var att även det tidiga 1800-talet alltså var förbluffande krigssinnat; under 14 år hann Sverige delta i 6 krig. Om det fortsatt i samma takt hade 1800-talet kunnat bli det mest krigiska av alla århundradena i fråga.

Uppenbarligen tog svenskarnas svärdfäktande slut abrupt. Freden har sedan dess varit ihållande och ovanligt lång. Måhända blev krigen färre också i länderna omkring under tiden som följde på Napoleonkrigen, liksom fred blev alltmer av både ideal och normaltillstånd. Att krigen blir färre betyder inte nödvändigtvis att blodspillan blir så mycket mindre, för det finns ju andra sorters konflikter, men unikt för Sverige är att även dessa sorter varit sällsynt få. Svante Nordins avslutande kommentar i den kommande Sveriges moderna historia är just att detta, om något, är vad som utmärker en ”svensk modell”, om man nu kan tala om någon.

Skriv en kommentar