Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

Utdrag ur Stridens skönhet och sorg 1918

Den 11 november 2018 är det hundra år sedan första världskriget såg sitt slut. Läs Will Judys redogörelse från fredsdagen.

 

MÅNDAGEN DEN 11 NOVEMBER

Will Judy sprider nyheten att ett
vapenstillestånd undertecknats

 

Morgonen är kylig, dimmig, molnig, dagen grå, kulen, regnig. Anfallen
i norr har fortsatt. Steg för steg har tyskarna tvingats ge upp sina
ställningar i det skogiga Argonne. Men de amerikanska förlusterna
har varit kolossala, och något avgörande genombrott har ej skett.
Målet för offensiven, den viktiga järnvägsknutpunkten Sedan, befinner
sig alltjämt i fiendens händer.
      I dagar har det gått rykten om en nära förestående fred. Alla vet
att det pågår något slags förhandlingar om vapenstillestånd, men
detta har inte verkat dämpande på aktiviteterna inom de amerikanska
stridskrafterna. Snarare tvärtom. För tre dagar sedan arbetade Judy
och hans kollegor i staben ”febrilt” på förberedelserna för nya anfall,
anfall som också inleddes i förrgår.
     Det finns en växande skräck för att bli en av de sista att dö i det
här kriget.
     På förmiddagen strax efter klockan 10 är Judy med och hjälper till
vid utskriften och spridandet av ett papper med den lätt intetsägande
titeln ”Fältorder nummer 36”:

G-3/ Hemligt Kopia nr …8 WHS-hel
33:e divisionens kommandopost, Amerikanska expeditionsstyrkan,
Den 11 nov. 1918, kl. 10:00
FÄLTORDER Nr 36
Kartor: VIGNEULLES ’A’ och ’B’ 1:20 000
METZ, s.v. och s.ö. 1:50 000
COMMERCY, n.v. och n.ö. 1:50 000
1. (a) Vapenstilleståndet har undertecknats och kommer att
träda i kraft den 11 november 1918, kl. 11:00.
(b) Alla fientligheter skall omedelbart upphöra och inga framryckningar
göras. All terräng som nu är erövrad kommer att
hållas.
2. Ingen kommunikation med fienden kommer att ske.
3. (a) Den linje som uppnåtts organiseras till en försvarslinje.
Gränserna mellan olika delar av brigaden förblir oförändrade.
Soldaterna i varje sektor grupperas till försvar på djupet.
(b) Alla brigader vidtar omedelbart alla förberedelser för att
rycka fram i lämplig formation med förtrupper, i den händelse
det kommer order om framryckning för att inta avträtt territorium.
I så fall kommer soldaterna i utpostzonen att bilda förtrupp.
4. Befälhavande generaler för 65:e och 66:e infanteribrigaden
kommer omedelbart att avdela två officerare att göra en skiss
i skala 1:20 000 som visar exakt den linje som våra trupper
avancerat till. Denna skiss måste finnas på divisionens HK kl.
12:00 den 11 november 1918 (idag).
Bell.
Generalmajor

Ordern skickas ut, per ordonnans eller via fälttelefon. Judy och de
andra i staben väntar. Det fjärran stridsmullret visar inga tecken
på att stillna.
       Minuterna går. Klockan blir halv elva, kvart i elva, tio i elva. De
vassare, kortare ljuden från artilleriets eldgivning blandas alltjämt med
de något mer dämpade, utdragna knallarna från granaternas nedslag.
       Fem i elva. När bara någon minut återstår går det att förnimma
en kort stegring av det fjärran dånet. Visaren rör sig, och plötsligt –
ljudet från de sista krevaderna rullar in som ekon och klingar ut.140
       Tystnad.
       Verklig tystnad.
       Men blott för en kort stund, kanske bara några sekunder, ett
ögonblick som dock i upplevelsen och det överrumplade medvetandet
dock dras ut till något svindlande ofantligt.
       Sedan: tystnadens eko. Judy och alla hans kamrater skriker rakt
ut, skriker av lycka och lättnad. Deras röster smälter samman med
hundratusentals, ja, miljoner andras och blir i den råkalla novemberluften
till ett vagt, svagt vibrerande brus som svävar i allt tunnare
vågor förbi kullarna, genom skogarna, efter vägarna, längs med floderna,
mellan städerna, över haven, ut i världen, upp i rymden tills
den också klingar bort och dör ut.
        Kriget är slut.
        Will Judy skriver i sin dagbok:


Umbärandena och farorna är över. Vi kan komma upp ur våra
hålor och andas som fria män. Låt dem avtala vilka fredsvillkor
de vill; vi vill åter bli naturliga människor som älskar livet.

 

Utdraget är hämtat ur Stridens skönhet och sorg 1918 av Peter Englund. S, 284-286.

Stridens skönhet och sorg 1918 - få boxen på köpet

Sista delen i Peter Englunds uppdaterade och hyllade svit om första världskriget.

Du kanske vill läsa...

Quiz: Vilken typ av läsare är du?

Är du typen som läser varenda kritikerrosad roman? Som följer specifika författare? Eller ser du snarare böcker som ett sätt att fly vardagen? Ta reda på vilken typ av läsare du är och få skräddarsydda boktips!

Boktips på böcker om kvinnor, av kvinnor

Ingen är så bra på att beskriva kvinnor som kvinnor själva. I fem inspirerande böcker beskriver författare hur det är att vara kvinna utifrån sina egna förutsättningar. 

Ny podcast om hur bok blir till

Snart 25 år efter psykiatrireformen är det hög tid att samla ihop hur det ser ut idag. Författarna Åsa Moberg och Anna Fredriksson bearbetar tankar inför en kommande bok genom att göra en podcast.

Cecilia Hansson, författare

Cecilia Hansson, författare

Cecilia Hanssons Au pair är en lyrisk memoar om vad det är som gör att vissa händelser påverkar oss på djupet.