Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Vadå nervgift?

Kan man säga att en bra historieutgivning är en sådan som knyter an till aktuella företeelser? Mer rätt är att säga att en dålig historieutgivning är en som lyckas med konststycket att inte knyta an till aktuella företeelser.

Själv kan jag knappast läsa nyheterna en enda dag utan att någon huvudnyhet knyter an till en aktuell bok i Natur & Kulturs historieutgivning. Just nu talas det mycket om nervgifter. Vad nervgifter egentligen är kan man läsa i Olle Matssons bok Allt är gift – dödliga ämnen och deras roll i historien som finns i butik om en månad. Av den framkommer inte bara att det mesta omkring oss är gift, utan också att de flesta gifter är just nervgifter: de blockerar eller släpper fram vissa ämnen i nervsystemet. På så sätt är termen lite olycklig.

Sokrates dog år 399 f.Kr. av ämnet koniin, som kan sägas vara ett nervgift. Men vi tänker inte på honom som ett nervgiftsoffer. Nej, nervgifter tänker vi oss som syntetiska ämnen med mycket hög dödlighet som främst används i krig eller spioneri. Som i fallet Sergei Skripal. Allra helst tänker vi oss dem som nervgaser, som i fallet Kim Jong-Nam i fjol. Dessa gifter har oftast en extremt låg kokpunkt och är vid inandning omedelbart dödande. Den låga kokpunkten gör dem lätta att använda, och de försvinner lika lätt därefter. De utvecklades av tyskar vid IG Farben på 30-talet och blev snabbt av intresse för militären. Efter andra världskriget blev det särskilt Sovjet som fortsatte forskningen, eftersom tyskarnas gamla fabriker föll i deras händer. Det talar för kopplingen Ryssland–Skripal–nervgift.

Att Ryssland dementerar allt, enligt nyetablerad politisk sed där, förvånar knappast. Inte heller att de utpekar slumpmässigt utvalda andra länder. När fake-news brer ut sig är det inte roligt med aprilskämt längre – i världspolitiken har vi ju 1 april nästan varje dag. Och om detta slags post truth-tillstånd kan vi läsa mer i Yuval Hararis kommande bok 21 tankar om det 21:a århundradet. Se där ännu en titel i utgivningen som jag kan associera en dagsaktualitet till.

Skriv en kommentar