Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Varför gav vi ut Sapiens?

För en tid sedan fick jag frågan varför vi har givit ut en bok som Sapiens av Yuval Harari. Boken har visserligen hyllats världen över, men också mötts av viss kritik, vilken frågeställaren åsyftade: Harari har inte något nytt att säga, han har bara plockat där det passat ur forskningen och kompilerat sin egen snäva berättelse. Jag kan inte minnas vad jag svarade, utöver att det var dåligt. Jag skulle ha svarat så här.

För det första är Sapiens ett folkbildande, populärt hållet verk. Till skillnad från forskningspublikationer är inte syftet att lansera nya eller debattera andra forskningsresultat. Kritiken bottnar alltså i felaktiga förväntningar; att ur forskningen sätta samman en berättelse är en del i folkbildningsarbetet. En recensent av klassisk musik kan inte klandra en rockgrupp för att använda elgitarrer; inte heller kan man klandra en folkbildare (även om hen också råkar vara forskare, som i detta fall) för att vilja bilda folket. Och som folkbildning är boken suverän – glasklar, engagerad, uppdaterad. (Den är därtill försedd med en notapparat så att den intresserade kan sätta sig in i det djupare forskningsläget.)

För det andra är åtminstone Sverige sådant att akademisk insnävning uppmuntras. Denna expertsjuka påverkar folkbildningsnivån i landet, kanske även forskningsnivån; inte alla kan eller vågar vidga de geografiska och kronologiska ramarna. Finns det någon professur i globalhistoria i landet? Nej. Men Harari är just en globalhistoriker. Hans ämne har knappt hunnit slå som begrepp här. Det finns uppenbarligen ett sug efter de perspektiven, och Sapiens var dess vitamintillskott. Det kunde de som styr högre utbildning i Sverige begrunda.

Natur & Kultur har dragit sitt strå till stacken genom att nu projektera ett trebandsverk med namnet Natur & Kulturs globalhistoria, där ett tjugotal forskare ska täcka hela mänsklighetens historia. Vi hoppas det blir god PR för ämnet.

Och så utkommer Harari själv med sin tredje bok strax: 21 tankar om det 21:a århundradet.

Skriv en kommentar